Propafenon


Propafenon to lek przeciwarytmiczny, który wpływa na pracę serca, hamując przewodzenie impulsów elektrycznych. Jest zwykle stosowany do leczenia niektórych rodzajów arytmii, takich jak częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy w zespole Wolffa-Parkinsona-White’a czy napadowe migotanie przedsionków.