Jak dawkować propafenon?

Propafenon to lek o właściwościach przeciwarytmicznych. Jest zazwyczaj stosowany w leczeniu różnych typów zaburzeń rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków i częstoskurcz komorowy. Jak należy prawidłowo dawkować propafenon, aby osiągnąć optymalne efekty terapeutyczne?

Dawkowanie propafenonu u dorosłych

Leczenie propafenonem zaleca się rozpocząć w środowisku klinicznym pod nadzorem doświadczonego kardiologa. Dawkę ustala się indywidualnie, na podstawie wyników monitorowania EKG i pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. W przypadku dorosłych pacjentów o masie ciała około 70 kg zaleca się stosowanie dziennych dawek 450 do 600 mg propafenonu, podzielonych na dwie lub trzy dawki. Rzadko konieczne może być zwiększenie dawki do 900 mg na dobę. Warto zauważyć, że u pacjentów o niższej masie ciała, dawkę należy odpowiednio zmniejszyć. Zwiększanie dawki jest możliwe dopiero po 3 do 4 dniach leczenia.

Jak stosować propafenon u dzieci?

W przypadku dzieci odpowiednia dawka propafenonu wynosi od 10 do 20 mg na kilogram masy ciała dziennie, podzielona na trzy do czterech dawek. Podobnie jak u dorosłych, dawkę można zwiększyć dopiero po 3 do 4 dniach leczenia.

Jak szybko propafenon zaczyna działać?

Dokładne tempo, w jakim propafenon zaczyna działać, zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnej reakcji organizmu pacjenta. W każdym przypadku jednak lek zaczyna działać po pewnym czasie od podania, który jest monitorowany przez lekarza prowadzącego. Maksymalne stężenie propafenonu w osoczu osiąga się w ciągu 2 – 3 godzin od podania, natomiast pełen efekt terapeutyczny rozwija się dopiero po dłuższym stosowaniu.

Jak długo trwa terapia propafenonem?

Czas trwania terapii propafenonem zależy od stanu pacjenta oraz od reakcji organizmu na leczenie. Lek jest podawany do momentu, aż zostanie osiągnięta optymalna reakcja na leczenie. Zazwyczaj lek jest podawany w sposób przewlekły.

Podsumowanie

Propafenon to skuteczny lek przeciwarytmiczny, który jest często stosowany w przypadku różnych zaburzeń rytmu serca. Jego dawkowanie jest indywidualnie dostosowywane do potrzeb pacjenta, a czas trwania terapii zależy od reakcji na leczenie. W każdym przypadku, leczenie powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza.

Bibliografia

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36332/characteristic